Servicii de training

Schimbările rapide din piaţă cer companiilor adaptări şi răspunsuri rapide în lupta pentru menţinere şi dezvoltare economică.

Echipa coordonată de manager trebuie să fie una competitivă, să constituie factorul activ al îndeplinirii scopului şi obiectivelor dumneavoastră organizaţionale.

TRAINING-ul poate fi un prim pas în îmbunătăţirea performanţelor coechipierilor dumneavoastră. Acesta reprezintă un proces sistematic de învăţare şi dezvoltare de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini (KAI) necesare creşterii eficienţei în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Este planificat, organizat, coordonat şi evaluat de către un trainer.

Adulţii învaţă cel mai bine când:

 • li se oferă posibilitatea de a controla procesul de învăţare;
 • TRAINING-ul le rezolvă nevoia imediată de KAI;
 • se pot implica în TRAINING;
 • pot face schimb de experienţă;
 • au posibilitatea de a reflecta asupra celor învăţate realizând strategii de rezolvare a diferitelor situaţii reale întâlnite în munca lor;
 • primesc feed-back de la trainer şi de la colegi;
 • mediul în care se desfăşoară întregul proces de formare şi dezvoltare este unul relaxat, motiv pentru care se recomandă TRAINING-urile OUT DOOR mai mult decât cele IN DOOR.

TRAINING-ul este un mijloc prin intermediul căruia angajaţii au acces la informaţii despre cum poate fi îmbunătăţită structura şi activitatea companiei. Creează un mediu în care se vor simţi motivaţi, încurajaţi să-şi exprime opiniile, ideile, sentimentele legate de activitatea organizaţiei şi să se afirme. Reprezintă o metodă eficientă de creştere indirectă a loialităţii acestora faţă de companie şi a consensului organizaţional.

Acest program de formare debutează cu o analiză a nevoilor de traning ale companiei, ale departamentului şi ale individului realizată de către manager şi subalterni. Urmează definirea scopului şi a obiectivelor, alegerea celor mai potrivite metode de formare de către trainer. Derularea lui se finalizează cu o evaluare pentru a analiza în ce măsură planul de TRAINING şi-a atins scopul din perspectiva:

 • nivelului de satifacţie produs;
 • nivelului cognitiv (noutatea celor învăţate);
 • nivelului aplicativ (aplicabilitatea cunoştinţelor noi în activitatea profesională);
 • impactului asupra îmbunătăţirii performanţei (a produs TRAINING-ul vreo diferenţă între nivelul de performanţă al participanţilor anterior şi ulterior desfăşurării lui?).

Programele noastre de TRAINING sunt personalizate pentru fiecare din clienţii noştri şi se axează pe învăţarea şi exersarea de:

 • tehnici de comunicare;
 • tehnici de negociere;
 • tehnici de managementului timpului;
 • tehnici de managementul stresului;
 • tehnici de soluţionarea conflictelor.

Serviciul de TRAINING aduce o schimbare pozitivă în organizaţie prin programul de învăţare şi dezvoltare a angajaţilor la nivelul corespunzător noilor obiective şi scopuri ale organizaţiei/departamentului/echipei.


 • despre atest
 • contact
 • harta site
 • Contul tău
Atest - Iaşi - IaşiRomânia - Bd. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 2, cam.14, cod: 700063, worktel. (0232) 278 223, faxFax: (0232) 278 223 cellMobil: (0722) 848 119
Copyright: Atest | Design: TheSign | Programare: TheSign & 2wit