Diagnoză organizaţională

"Cea mai valoroasă resursă din compania mea, coboară zilnic cu liftul." spune Bill Gates; suntem convinşi de faptul că toţi managerii şi toţi angajatorii gândesc acelaşi lucru. Important este să cunoaştem bine această resursă şi să o valorificăm constructiv, să îi oferim posibilitatea de a creşte şi de a se dezvolta în interesul companiei şi al angajaţilor ei.

Diagnoza Culturii Organizaţionale şi a Managementului Resurselor Umane, completată de o evaluare psiho-aptitudinală complexă, îşi propune să vină în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă:

 • o cunoaştere obiectivă a potenţialului uman deţinut de organizaţie şi a percepţiei angajaţilor asupra politicii manageriale de motivare şi fidelizare a resurselor umane practicată de companie
 • o consiliere profesionistă în:
  1. conceperea unui nou plan de valorificare şi dezvoltare a Resurselor Umane, astfel încât acestea să obţină performanţe în activitatea desfăşurată;
  2. conceperea unei strategii de formare, motivare şi fidelizare a actualilor angajaţi;
  3. stabilirea procedurilor de recrutare, selecţie şi integrare a viitorilor angajaţi.

În evaluarea percepţiei angajaţilor a politicii de resurse umane practicată de către managerii firmei, vor fi analizaţi şi evaluaţi factorii care influenţează managementul resurselor umane:

 • resursele interne şi externe de recrutare a resurselor umane;
 • implicarea managementului resurselor umane în managementul strategic al firmelor;
 • cultura organizaţională şi sistemul de valori;
 • climatul organizaţional;
 • sistemul de informare a resurselor umane;
 • organizarea activităţii şi a departamentelor;
 • posturile şi formarea lor profesională;
 • sistemul de salarizare şi de motivare;
 • evaluarea performanţei;
 • relaţiile dintre angajaţi;
 • satisfacţia resurselor umane faţă de condiţiile oferite de organizaţie.

Rezultatele evaluării psiho-aptitudinale complexe vor fi analizate şi raportate la:

 • atribuţiile prezente în fişa postului sau omise din aceasta, la gradul atitudinal şi aptitudinal de adecvare la aceste atribuţii;
 • atitudinea faţă de muncă şi stilul de lucru;
 • iniţiativa socială şi integrarea în colectiv;
 • relaţionarea cu autoritatea;
 • independenţa în acţiune;
 • sistemul motivaţional;
 • aptitudinile manageriale, relaţionarea cu subordonaţii şi colaboratorii direcţi ai ocupanţilor funcţiilor de conducere.

ATEST oferă la finalul diagnozei:

 • un pachet organizat de informaţii şi recomandări care vor sta la baza construirii unei politici realiste de motivare şi fidelizare a personalului deja angajat şi a celei de atragere a noi resurse umane către compania dumneavoastră, de construire şi reconstruire a structurii organigramei, a fişelor de post, a sistemului de evaluare a performanţelor;
 • consilierea managerilor în realizarea unei strategii de recrutare şi formare continuă a viitorilor angajaţi (ţinând cont de nişele de formare profesională şi de exigenţele posturilor ocupate, a personalului ce poate lucra în departamentele companiei dumneavoastră), în planificarea carierei profesionale a acestora.

"Salariile cresc ori de câte ori aleargă doi patroni după un lucrător, şi scad, ori de câte ori aleargă doi lucrători după un patron." (Richard Cobden), însă pentru a ne afla în a doua ipostază trebuie mai intâi să ne realizăm un brand de angajator dorit de angajaţii valoroşi. Rolul nostru este de a vă ajuta să-l construiţi şi să-l promovaţi eficient!


 • despre atest
 • contact
 • harta site
 • Contul tău
Atest - Iaşi - IaşiRomânia - Bd. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 2, cam.14, cod: 700063, worktel. (0232) 278 223, faxFax: (0232) 278 223 cellMobil: (0722) 848 119
Copyright: Atest | Design: TheSign | Programare: TheSign & 2wit