Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

Serviciile de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale se adresează persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi/sau similare din România, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care solicită sau posedă dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale.


Astfel venim în ajutorul celor care doresc să practice meseriile de agent de securitate, paznic, poliţist comunitar, pădurar (la angajare şi examen periodic) să obţină sau să-şi menţină permisul de port armă:
 • agenţi de securitate;
 • profesori de tir;
 • sportivi amatori şi profesionişti;
 • vânători amatori şi profesionişti (deţinători de armă de vânătoare);
 • poliţişti comunitari;
 • persoane fizice ce deţin armă pentru autoapărare;
 • angajaţi şi administratori ai firmelor ce transportă şi comercializează arme şi muniţii;
 • angajaţi şi administratori ai firmelor ce comercializează, montează şi execută servicii de întreţinere a sistemelor de alarmare.

Aceste evaluări psihologice sunt reglementate de următoarele prevederi legislative:

 • Directiva 477/1991 emisă de Cosiliul Comunităţii Europene;
 • Legea 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art.2-5;
 • H.G. 130 din 2005 pentru intrarea în vigoare a Normelor Metodologice;
 • Legea 213 din 2004;
 • H.G. 788 din 2005;
 • H.C. C.P.R. nr.1

şi au ca scop determinarea compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice posesorului şi utilizatorului de armament şi muniţie.

Valabilitatea rezultatului examinării psihologice (avizul psihologic) se referă la scopul şi momentul evaluării şi la faptul că rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea psihologică se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări psihologice.


 • despre atest
 • contact
 • harta site
 • Contul tău
Atest - Iaşi - IaşiRomânia - Bd. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 2, cam.14, cod: 700063, worktel. (0232) 278 223, faxFax: (0232) 278 223 cellMobil: (0722) 848 119
Copyright: Atest | Design: TheSign | Programare: TheSign & 2wit